Kardinal Kurve Pods Sweet Lemon

Original price was: $150.00.Current price is: $125.00.

น้ำยา Kardinal Kurve Pod กลิ่น Lemon (เลมอน)
เมื่อสูดกลิ่นสวีตเลมอน ชวนให้นึกถึงภาพท้องฟ้าตัดกับน้ำทะเลสีคราม และความสดใสของเกาะซิซิลี ชวนให้รู้สึกสดชื่น สดใส หอมเฟรชถึงใจทุกครั้ง
(Nicotine 3%)
(Cool Level 2)
(1 กล่อง มี 3 หัว)
pro vape Kardinal