Tag Archives: สูบบุหรี่ไฟฟ้า

การเลือกระดับนิโคตินอย่างไรให้เหมาะสมกับการ สูบบุหรี่ไฟฟ้า

การเลือกระดับนิโคตินอย่างไรให้เหมาะสมกับการ สูบบุหรี่ไฟฟ้า

           หากคุณหันมา สูบบุหรี่ไฟฟ้า แทนบุหรี่มวน การเลือกระดับนิโคตินที่เหมาะสมในบุหรี่ไฟฟ้าของคุณเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปอย่างราบรื่น ถ้าคุณเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วได้รับปริมาณนิโคตินไม่ถึงระดับที่คุ้นเคยเหมือนตอนใช้งานบุหรี่มวน อาจมีความเสี่ยงที่คุณจะกลับไป สูบบุหรี่มวน อีกครั้ง ดังนั้นระดับของนิโคตินจึงสำคัญ  ความแตกต่างในการดูดซึมนิโคตินใน บุหรี่ไฟฟ้า และ บุหรี่มวน ผู้ใช้งานจำนวนมากเลือกความแรงของนิโคตินตามปริมาณนิโคตินในบุหรี่มวน แต่นั่นไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องเนื่องจากนิโคตินในบุหรี่ทั้งสองชนิดมีการดูดซึมข้าสู่ร่างกายที่ไม่เท่ากัน โดยเฉลี่ยแล้วปริมาณนิโคตินที่พบในบุหรี่มวนอยู่ที่ประมาณ 10-14 mg และร่างกายจะดูดซึมนิโคตินได้ 1-1.5 mg ในการศึกของนักวิจัย พบว่าแม้ว่าผ่านไปหนึ่งชั่วโมง การสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่ได้ดูดซึมนิโคตินเข้ากระแสเลือดเท่ากับบุหรี่หนึ่งมวน นั่นเพราะว่าสารเคมีกว่า 4,000 ชนิด ในบุหรี่มวนนั้นมีสารบางชนิดที่ถูกออกแบบมาอย่างดี เพื่อส่งนิโคตินเข้าร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก บุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลต่อความแรงของนิโคตินมีด้วยกันหลัก ๆ 2 แบบดังนี้ Pod System ทั่วไป           พอตไฟฟ้า ประเภทนี้จะใช้กำลังไฟต่ำควันไม่เยอะมาก แต่จะใช้น้ำยาที่มีความเข้มข้นของนิโคตินสูง และนิโคตินประเภทนี้จะดูดซึมเข้าร่างกายได้ไวที่สุด Pod Mod          พอตไฟฟ้า ประเภทนี้จะใช้กำลังไฟสูงควันเยอะ ใช้น้ำยาที่มีความเข้มข้นของนิโคตินต่ำ และนิโคตินจะดูดซึมเข้าร่างกายได้ช้ากว่า พฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าสามารถกำหนดระดับความแรงของนิโคตินที่จะเลือกได้          ปัจจัยสุดท้ายที่คุณต้องพิจารณาก่อนเลือกความแรงของนิโคตินคือนิสัยการสูบบุหรี่ของคุณ            บางทีผู้ที่สูบบุหรี่จัดอาจจะพอใจกับน้ำยาที่มีนิโคตินน้อย เนื่องจากมีความเพลิดเพลินกับกลิ่นและรสชาติมากกว่าการได้รับนิโคติน […]

promotion ks quik 2000 5 buy 1000 and ks quik 5000 3 buy 900