Tag Archives: บุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

          บุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า  เปรียบเสมือนเชื้อเพลิงของบุหรี่ไฟฟ้าที่สร้างทำให้เกิดควันและกลิ่นต่าง ๆ ที่ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าสูดเข้าไปเหมือนการเลียนแบบการสูบบุหรี่ที่เราเคยรู้จักกันมามีทั้งแบบที่ผสมนิโคตินและแบบไม่ผสมนิโคติน  เช่น  kardinal , kardinal stick , ks kurve หรือพวกระบบ pod system  บางชนิดก็ไม่มีนิโคตินเลยมีแต่สารสร้างควันกับสารปรุงแต่งกลิ่นธรรมชาติเท่านั้น   ทั้งบุหรี่ไฟฟ้า pod system  บุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าทั้งแบบ saltnic  freebase  และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ อย่างที่รู้กันว่า  น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า เป็นส่วนประกอบสำคัญในบุหรี่ไฟฟ้าเพราะเป็นส่วนที่เกิดการเผาไหม้กลายเป็นไอควันเข้าไปในปอดเพื่อให้เราได้สูบกัน  กลิ่นของตัวบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นอยู่กับการแต่งกลิ่นแต่งรส  ผู้ผลิตจะเลือกกลิ่นแบบไหนในการทำน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า บางครั้งมีกลิ่นที่แปลกใหม่แต่ชวนให้ขาสูบลิ้มลองเหมือนกัน เช่น กลิ่นขนมปังทาแยมผลไม้ กลิ่นนมเปรี้ยว กลิ่นไอศกรีมก็มี  แต่น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเปรียบเหมือนตัวสารไส้ในบุหรี่ การเลือกปริมาณนิโคตินที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญกับบุหรี่ไฟฟ้า            สำหรับผู้ที่พึ่งเริ่มหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้า หากเลือกนิโคตินที่มากเกินไปอาจจะทำให้สำลักควันได้ แต่หากเลือกน้อยเกินไปก็อาจจะทำให้เสียเงินเปล่ากับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่เลือกมา  น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวเลือกความเข้มข้นของระดับนิโคตินซึ่งมีตั้งแต่ 0 ไปจนถึง 50 มิลลิกรัม  ข้อแตกต่างของบุหรี่ไฟฟ้าระหว่างน้ำยาfreebaseและน้ำยาซอลนิโคติน น้ำยา Freebase           ไม่มีสารแต่งเติม ร่างกายดูดซึมได้ช้า ระดับนิโคตินน้อยถึงกลาง  ระดับนิโคตินน้อยถึงปานกลาง […]

pro vape Kardinal