Tag Archives: ข้อดีของ บุหรี่ไฟฟ้า

ข้อดีของ บุหรี่ไฟฟ้า

ข้อดีของ บุหรี่ไฟฟ้า

        บุหรี่ไฟฟ้า ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ในหมู่วัยรุ่นตลอดจนวัยผู้ใหญ่ เนื่องจากมีความเชื่อและงานวิจัยมาช่วยส่งเสริมแนวคิดที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวน ที่หากสูบเข้าไปมากเกินไป เป็นระยะเวลานานจะเป็นอันตรายต่อปอดและเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรงต่อปอดและเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรงต่างๆ ได้ในอนาคต แต่ถ้าหากพูดตามหลักความเป็นจริงบุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่สามารถหลบหลีกความเป็นจริงที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้ายังคงมีความอันตรายจากสารเคมีได้เช่นเดียวกันกับบุหรี่มวน ทั้งนี้และทั้งนั้นมีเหตุผลมากมายหลายประการที่ทำให้ผู้คน เลิกสูบบุหรี่ มวนแล้วหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นในปัจจุบัน เพราะเหตุใดคนที่เลิกสูบบุหรี่มวนแล้วหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้น            หากคุณเป็นหนึ่งในคนที่สูบบุหรี่มวนคุณคงจะทราบดีว่าปัญหากลิ่นบุหรี่ติดตัวส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพภายนอกมากขนาดไหน นอกจากกลิ่นปากหรือกลิ่นลมหายใจของคุณอีกด้วย ทำให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นใจในการพูดคุยกับผู้คน หรืออาจจะส่งผลไปถึงการที่ทำให้ผู้คนไม่อยากอยู่ใกล้คุณ เพราะบางคนไม่ชอบกลิ่นบุหรี่นั่นเอง แต่ตัวบุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่มีกลิ่นติดตัวเฉกเช่น บุหรี่มวน นอกจากจะไม่มีกลิ่นติดตัว ปาก และ ลมหายใจ แล้ว ยังไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนคนรอบข้างอีกด้วย เหตุผลนี้อาจจะเป็นเหตุผลหลักในการที่ผู้คนหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันมากขึ้นก็เป็นได้               นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญสมาคมนิโคตินและยาสูบ ของ Society for Reserch on Nicotine & Tobacco ได้กล่าวว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มว่าจะมีอันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่จริงเป็นอย่างมาก การสูบบุหรี่ไฟฟ้าถือว่าเป็นเครื่องมือ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการเลิกบุหรี่ โดยการทดลองแบบสุ่มในประเทศอังกฤษพบว่า ผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะเลิกบุหรี่ โดยการทดลองแบบสุ่มในประเทศอังกฤษพบว่า ผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามแนวโน้มที่จะเลิกบุหรี่ได้เป็นสองเท่า อีกทั้งยังมีการวิจัยที่ดำเนินการในหมู่ประชากรทั่วไปพบว่า ผู้สูบบุหรี่มากกว่า 15% เลิกบุหรี่ได้เป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน โดยการใช้บุหรี่ไฟฟ้า เปรียบเทียบกับประชากร 6% […]

ks lumina gift set vip box4 premuim