ks quik White Slush 2000 Puffs

$150.00

ks quik White Slush พบกับหอมหวาน และความสดชื่น ไปกับกลิ่นสุดฟินอย่าง น้ำเขียวโซดา ที่ทุกคนรอคอย

(nicotine 3%)

สูบได้มากถึง 2000 ครั้ง

Pro ks and Pro kardinal