Kardinal Kurve Pod GUAVA

$125.00

น้ำยา Kardinal Kurve Pod กลิ่น GUAVA (ฝรั่ง)
สายผลไม้ต้องห้ามพลาดกับ น้ำยา Kardinal Kurve Pod กลิ่น GUAVA ที่จะให้ความสดชื่น เข็มข้นของรสชาติ ฝรั่ง ที่หอมหวาน ฟิลทุกครั้งที่ได้สูบ
(Nicotine 3%)
(Cool Level 2)
(1 กล่อง มี 3 หัว)
promotion ks quik 2000 5 buy 1000 and ks quik 5000 3 buy 900